DELA

Landskapsregeringen sviker ungdomarna

Alla pusselbitar är inte lagda ännu men situationen för årets nior ser mycket besvärlig ut. Det saknas studieplatser på gymnasialstadiet och chanserna för en 16-åring att få ett arbete i höst är i det närmaste obefintlig.
Flera 16-åringar riskerar att stå utan vare sig studieplats eller arbete!

Ålands gymnasium har sparbeting, förutom ett allmänt sådant gjordes även en fatal felbudgetering som även den drabbar ungdomarna.
Enligt landskapsregeringen strävar man efter att erbjuda ett tillräckligt antal studieplatser och dimensionera antalet utbildningsplatser i förhållande till antalet elever som lämnar grundskolan men räknar man in årets nior, sökanden utifrån samt de ungdomar som haft ett mellanår eller valt ”fel” utbildning blir förhållande 1,3 sökanden per plats (exklusive Folkis). Det är betydligt högre än tidigare år.
Det har dessutom aldrig tidigare startats så få utbildningsalternativ som i höst. Studieplatserna inom hotell och restaurang minskas samtidigt som varken sociala linjen, elteknik, frisör samt media och kommunikation startar överhuvudtaget.
Risken för både felval och avhopp ökar betydligt och i förlängningen även kostnaderna. Till vårdprogrammet har nästan 50 ungdomar sökt som första-hands alternativ men det finns endast 20 platser. Så vitt vi vet finns det ingen som helst arbetslöshet bland vårdutbildade! Årskullen -97 drabbas oskäligt hårt. Ett mellanår för elever med bra betyg och som har både kapacitet och vilja blir ökade kostnader för samhället eftersom de efter mellanåret ändå ska in på gymnasiet.

Inte heller Yrkesstarten börjar i höst. Vi vill från liberalernas sida betona, vilket Ung resurs r.f. också gjort till landskapsregeringen, vikten av ansvar för gruppen ungdomar som riskerar utanförskap. Yrkesstarten har stor betydelse som förberedelse för gymnasiestudier och länk i sysselsättningsnätverk.
Liberalerna uppmanar landskapsregeringen och dess partier (S, C, M, Ob) att ta situationen på allvar och därmed göra om och prioritera rätt.
Liberalerna
genom partipresidiet
Katrin Sjögren, Mats Perämaa, Tony Asumaa