DELA

Landskapsregeringen socialiserar IT-driften

Fokusområde nummer ett för den digitala agendan för Åland har enligt landskapsregeringen varit att erbjuda kundorienterade e-tjänster till medborgare och näringsliv för att ge mer kvalitativ och effektiv service. Ålänningarna ska uppleva att de snabbt och enkelt kan nå all information och utföra sina ärenden digitalt i de situationer de har behov av den service som det offentliga Åland erbjuder.
Genom denna digitalisering skulle förvaltningen vara tillgänglig för ålänningar via säkra e-tjänster, när de vill och när de har tid. Detta har vi Liberaler också förespråkat och också trott att detta varit ett av de viktigaste projekten med att digitalisera Åland.
För att uppnå målsättningarna med den digitala agendan så har LR infört ett nytt bedömningsförfarande som ska genomföras innan myndigheten kan påbörja de insatser inom it- och systemutveckling som ingår i anslagen för budgeten 2014. Så skriver landskapsregeringen i den ordinarie budgeten för år 2014, där det upptagits 1,7 miljoner euro under ett antal moment för att få igång arbetet med den digitala agendan för Åland.
Det vi vet idag är att landskapsregeringen nu bedömt att det mest akuta och högst prioriterade projektet med att digitalisera Åland är att socialisera IT driften genom landskapsägda aktiebolaget Åda.

Aktiebolaget Åda ska nämligen överta all IT-drift och all IT-personal från landskapsregeringen, ÅHS och Mariehamns stad från och med den 1.1.2015. All IT-personal flyttas över till bolaget och för dessa ca 40 anställda har Åda Ab hyrt en våning i I-Tiden med en årshyra kring 100 000 euro. Hur IT-supporten ska fungera i stadshuset, på sjukhuset eller i lagtinget efter flytten vet ingen. Man talar om en ambulerande support.
Att Åda Ab beslutat sig för att själv börja sköta IT-drift för dessa parter och därmed direkt tävla med de privata aktörerna på marknaden är rätt märkligt i en tid då varje stimulansåtgärd till det privata näringslivet är av största vikt för att behålla och skapa flera jobb på Åland samt ha ett livskraftigt näringsliv som bär upp Åland. Vad man borde ha gjort är att upphandla IT-driften från den privata marknaden och inte själv börja konkurrera med den och slå undan benen för de privata aktörerna på Åland.

Åda Ab, som idag ägs av landskapsregeringen (75 %) och Mariehamns stad (25 %), ska köra igång sin verksamhet från den 1.1.2015 men fortfarande saknar bolaget både en driftbudget och en investeringsbudget för 2015. Någon form av organisationsstruktur där det framgår hur organisationen ser ut och hur många som ska jobba i det landskapsägda aktiebolaget och med vad finns inte heller. Inte heller finns det något finansieringsupplägg för bolaget utan det enda man säger från landskapets sida är att aktiebolaget rent ekonomiskt ska fungera genom att bolaget uppbär avgifter och fakturerar för tjänster man ska sälja.
Med det finansieringsupplägget lär inte Åda Ab bli långlivat utan landskapsregeringen och Mariehamns stad får nog vackert finna sig i att kapitalisera bolaget på något sätt framöver. Det första försöket att kapitalisera Åda Ab gjordes av landskapsregeringen i den andra tilläggsbudgeten för 2014 där man ville tillföra bolaget 1,5 miljoner euro offentliga medel i form av kapitallån.
Detta förslag har nu landskapet dragit tillbaka efter en motion från oss Liberaler/ Tony Asumaa, där vi påpekade risken med otillåtet statsstöd. Men fortfarande vill landskapet överföra 1,1 miljoner euro direkt ur landskapets driftsbudget till aktiebolaget Åda:s balansräkning för att få in pengar i aktiebolagets tomma kassa. Vi Liberaler anser att risken för otillåtet statsstöd även här är uppenbar.

Fokusområde nummer ett som skulle ha gett oss ålänningar e-tjänster och gjort vardagen mycket smidigare för oss ligger nu långt bak på ”att göra listan” för det landskapsägda aktiebolaget Åda.
För först av allt ska nu Åda Ab koncentrera sig på att börja konkurrera med den privata IT-branschen på Åland och socialisera IT-driften.
Liberala lagtingsgruppen
Tony Asumaa, Katrin Sjögren, Mats Perämaa, Viveka Eriksson, Gunnar Jansson och Torsten Sundblom