DELA

Landskapsregeringen ska inte konkurrera med det privata

Gränslinjen måste vara tydlig. Det offentliga ska inte göra intrång på områden det privata kan sköta minst lika bra. Att landskapsregeringen inom skärgårdstrafiken nu möjliggör genomfartstrafik för ideella föreningar till 80 procent rabatt är ett typexempel på ett sådant offentligt snedsteg. Det blir dubbelfel då vardagen är synnerligen bister för de rederier som driver kommersiell trafik med Åland som knutpunkt och där varje passagerare gör skillnad. Att landskapsregeringen nu väljer att konkurrera med nästintill gratis genomfartstrafik rimmar illa och öppnar tidigare stängda dörrar för hur mycket och om det offentliga ska konkurrera med det privata.

Gällande sjötransporter känns det i alla fall för mig, som att färjerederierna har det tillräckligt tufft utan ökad konkurrens från landskapsregeringen. Vi ska vara ödmjuka och tacksamma så länge privata färjerederier har möjlighet att bedriva trafik till och från Åland. Pandemin har visat att detta inte är en självklarhet, därför bör landskapsregeringen göra en grundlig kalibrering av sin ideologiska kompass.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)