DELA

Landskapsregeringen regerar

Riksdagsledamot Mats Löfström hävdar i en insändare att landskapsregeringen förhäver sig och skapar onödig konflikt med regeringen i riket, bland annat genom att lyfta fram konsekvenserna för Åland av den så kallade Sote-reformen.

Landskapsregeringen regerar och gör en helt annan bedömning än riksdagsledamoten. Den information vi anser att medborgarna och politikerna på Åland bör känna till, vilket är så mycket som möjligt, ska de naturligtvis också ha. I den mån det finns information som är konfidentiell kan riksdagsledamoten vara trygg i förvissningen att den så förblir.

Vi kan inte gå på rykten och spekulationer utan förhåller oss till fakta och offentlig information, vilket innebär finansministeriets rapport och officiella, registrerade förfrågningar till landskapsregeringen samt tidsplanen där propositionen enligt uppgift ska vara färdig i april. Riket och rikets politiker beslutar om utformningen och finansieringen av Sote-reformen. Landskapsregeringen driver på att reformen blir neutral för Ålands del, både ekonomiskt och beträffande behörighet.

Katrin Sjögren

lantråd