DELA

Landskapsregeringen förstörde för turismen

Det har nu gått två säsonger sedan landskapsregeringen i ett slag och utan beredning eller analys ändrade bokningsreglerna vilka dittills gällt för Vårdö i skärgårdstrafiken. Effekterna är tydliga och de ekonomiska konsekvenserna stora.

Jag har drivit Sandösunds Resort & Camping i 33 år, jag började från ingenting och har byggt upp anläggningen från grunden. I takt med att ekonomin medgett satsningar har jag investerat i nya byggnader och bättre upplevelser för besökarna, ibland med stöd från näringsavdelningen. Den hittills största satsningen gjorde jag år 2012 i form av två radhuslängor med åtta handikappanpassade rum i hög standard. Detta gjorde jag mot bakgrund av befintliga bokningsregler och med landskapsregeringens goda minne.

Strax före jul år 2016 kom chockbeskedet via massmedia. Vårdö som sedan EU-inträdet 1995 ingått i bokningssystemet för skärgårdstrafiken skulle av hittills okänd anledning strykas. Den verklighet som jag och andra företagare kommit att betrakta som stark visade sig oförutsägbar och skör.

Under de två säsonger som förlupit har antalet busslaster minskat radikalt vilket medfört ekonomiska konsekvenser för mig och många andra i regionen. Jag tror de facto att beslutet inte gynnat en enda företagare eller sparat en enda euro i driftskostnader. Till följd av detta har jag också avstått långt planerade investeringar. I dagens läge kan jag inte rekommendera någon att starta eller köpa turistanläggningar på Vårdö eller för den delen på övriga Åland. Det är helt enkelt inte lämpligt när vi har politiker som med stöd av en fyraårs mandatperiod kan spoliera något som företagare ägnat ett liv åt att bygga upp.

Jag menar att vi borde göra allt som står i vår makt för att bygga upp den åländska turismen, det handlar trots allt om en framtidsbransch. Då krävs också stabilitet och förutsägbarhet från landskapsregeringens sida. I dag används ofta begreppet tända lampor i skärgården. Detta beslut är beviset på motsatsen, efter december 2016 har jag tvingats släcka dem, både bokstavligt och bildligt. Jag får nu vända på varje euro för att klara av de månatliga räntorna och amorteringarna på min senaste investering.

Det är för mig en gåta hur ministrar går stick i stäv med den näringspolitik som borde prägla landskapsregeringen. Hade detta hänt i det privata näringslivet hade avsked på grått papper varit det enda naturliga.

OLOF SALMI

TURISTFÖRETAGARE