DELA

Landskapsregeringen en snäll bank?

Nu är skattebetalarna mer än trötta på landskapsregeringen och deras berörda tjänstemäns hanterande av NJL skulder till landskapsregeringen.

Sätt korten på bordet i våra dagstidningar och berätta orsaken till att NJL får trafikera med våra färjor.

De har inte råd att betala räkningar inom utsatt tid till skillnad från oss skattebetalare som måste göra, annars blir de hot om betalningsstörning och efter det blir det omöjligt att få lån och krediter i 5 år.

Har NJL sådant hot över sig? Agerar landskapsregeringen snäll bank som inte har några krav?

Ja. Om någon av de färjor som NJL använder går på grund, vad har vi då?

Trasiga fartyg och ingen som har råd att betala reparationer och arbetslösa sjömän? Vi som förundrar oss över landskapsregeringens tandlöshet kommer knappast att rösta.

Varför skulle vi göra det? Vi har tänder men sätter tand för tunga.

Kurre i Jurmo