DELA

Landskapsregeringen bryr sig inte

Genom den senaste reformen av Självstyrelselagen övertog landskapet lagstiftningsbehörigheten för våra enskilda vägar. Detta innebar bland annat att landskapsregeringen skall utse en vägnämnd, som behandlar olika frågor rörande hur vägarna underhålls, tvister i väglagen m.m.

Det är givetvis positivt, att landskapet strävar till att utvidga sin lagstiftningsbehörighet, men då måste man även sköta denna fråga på ett anständigt sätt!
Saken är nämligen den, att landskapsregeringen sedan en längre tid underlåtit att se till att en behörig vägnämnd finns tillsatt att sköta dessa frågor. Undertecknad har till exempel 23 juni 2010 inlämnat ett brådskande ärende för att ordna vägfrågan för ett vattenbolag, som skall försörja ca 150 hushåll med vatten varje dag.
Med tanke på ärendets vikt anhölls om brådskande behandling. Trots påstötar till trafikminister Veronica Törnroos och trafikavdelningens chef flera gånger har inget hänt i ärendet. Det har nu förflutit ca 8 månader sedan ansökan inlämnades utan att ärendet har behandlats.
Detta kan inte vara rimligt och frågan är om Landskapet borde fundera över huruvida det finns resurser att ta över behörighet, då man inte verkar kunna sköta dessa ärenden.
Med vänlig hälsning
Sven-Olof Karlsson, DI
Fastighetsbyrå Karlsson Ab