DELA

Landskapsregeringen borde ha bättre koll

Skärgården har de senaste åren drabbats hårt av olika privatiseringar, men landskapsregeringen verkar inte ha någon koll. När ett nytt transportföretag fick ta över kyl- och varutransporterna till och från skärgården gjorde det att tre lokala företagare och en anställd blev av med sina arbeten.
Till det kommer privatiseringen av skärgårdsfärjornas kosthållning, städning och kaféverksamhet och nu sist men inte minst driftprivatiseringen av skärgårdsfärjorna.
Det har påpekats i flera insändare att landskapsregeringen inte har gjort en konsekvensanalys över om Åland vinner eller förlorar på privatiseringarna.

Om inte åländska bolag tar över linjerna är det stor risk att jobben inte går till åländska sjömän. Norra linjen ska också privatiseras och där är det ju ett estniskt bolag som ska ta över och då finns det en viss risk att i framtiden kommer sjömän från andra länder och de åländska sjömännen blir arbetslösa Dessutom går våra skattepengar i så fall till andra länder.
Att man privatiserat mathållningen, städningen och kaféerna ombord har också gjort att det blivit sämre. Det var bra service tidigare, men nu ska en person sköta flera personers jobb. De som jobbar hinner inte med, trots att de försöker så gott de kan!

Flera andra rederier anställer heller inga åländska sjömän längre eftersom det är för dyrt. Till exempel fick många som läser sjöfart inom Ålands gymnasium inte jobb i somras och de har svårt att få praktikplatser eftersom det är centralstyrt från Helsingfors.
Detta kan leda både till stor arbetslöshet på Åland och att de som studerar sjöfart inte får jobb när de är klara med sin utbildning.
Det är synd, när vi har en av världens bästa sjöfartsutbildningar här på Åland.

Landskapsregeringen borde göra en konsekvensanalys över sina beslut, så att de inte väljer det sämsta alternativet för det åländska samhället.
Enligt beslut IP/06/607 som Europa kommissionen 12 maj 2006, som klargör reglerna för sjöfarten till små öar och det borde gälla Åland med alla dess småöar!

Kommissionen klargjorde idag att offentliga myndigheter kan välja ett förenklat förfarande för att välja tjänsteleverantör.
Att företag som driver linjer mellan små öar kan väljas utan ett formellt anbud.

Vice ordförande Jacques Barrot förklarade: "För att säkerställa tillräckliga levnads- och arbetsvillkor för medborgare som bor på öarna.
Jag föreslår att minska byråkratin och förenkla reglerna för att välja färjerederier. Detta kommer att förbättra den rättsliga och finansiella stabiliteten för sjöfartstjänster mellan små öar. "

Hela beslutet finns att läsa på: europa.eu/rapid/press-release_IP-06-607_en.pdf
Madelene Ahlgren