Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Landskapsregeringen borde avgå nu

Vart har parlamentarismen tagit vägen? Ålands landskapsregering förlorade en mycket viktig omröstning i lagtinget och det normala för regeringen i den situationen skulle vara att ställa platserna till förfogande, det vill säga att avgå. Istället anger man från regeringens håll att man skall ”fundera över helgen”. Från annat politiskt pamp-håll hävdar man att lagtingets kläm-beslut saknar juridiskt bindande effekt – det är ett märkligt uttalande. Inte brukar det behövas domstolsutslag för att en regering skall inse att den tappat parlamentets förtroende.

Jag hoppas att det kommande valet skall bli en riktningsvisare där väljarna ger vägledning i frågan kring om det överhuvudtaget är önskvärt med överdimensionerade satsningar på en isolerad del av skärgårdstrafiken. Jag kommer inte stöda sådana satsningar om jag får väljarnas förtroende.

Jag har läst igenom avtalet gällande hybridfärjan. På sidan 13 under punkt 16 står det tydligt och klart, att regeringen kan säga upp avtalet om lagtinget inte beviljar medel för verksamheten på färjlinjen. Det finns ingen avtalad påföljd för en sådan uppsägning som ju regeringen har rätt till enligt avtalet. Att det skulle kosta 10 miljoner euro att avsluta avtalet är ren och skär lögn. Med tanke på att det dessutom finns en ångerrätt som gäller fram till och med vecka 44 har nog inte entreprenören lagt ner några betydande kostnader på avtalet. Avtalet har en komplicerad indexklausul som sannolikt gör att prislappen på cirka 66 miljoner euro är för låg.

MARCUS MÅTAR

Obs