DELA

Landskapsregeringen avvecklar landsbygden

En stark centralort på Åland är beroende av en stark landsbygd. Det här inser tyvärr inte landskapsregeringen. Hittills har landsbygdens kommuner visat en stark ekonomi, ökad befolkning där närservicen blomstrar. Skatteinkomsterna har år för år ökat medan landskapsandelarna varit oförändrade över tid. Det här beror till stor del på kommunpolitikernas och kommuninnevånarnas engagemang för sin kommun och för sin bygd vilket har medfört en ökande befolkning och låg arbetslöshet.

Tyvärr så planerar nu landskapsregeringen att minska landskapsandelarna med ca 12 % eller ca 4 miljoner vilket drabbar många landsbygdskommuner mycket hårt. Landskapsregeringens politik gör att landsbygden sakta men säkert dör ut.

En så stor minskning av landskapsandelarna kommer att göra det svårt för många kommuner att upprätthålla dagens standard på skolor, barnomsorg och åldringsvård. Detta tillsammans med en tvångsmässig kommunsammanslagning till en eller få kommuner kommer att avfolka landsbygden till förmån för centralorterna.

Dessutom föreslår nu landskapsregeringen en tvångslag där brandmyndigheter skall skötas av Mariehamns stad för samtliga kommuners räkning. Den här lagstiftningen har uppgjorts i nära samarbete med staden utan att någon skärgårds- eller landsbygdskommun haft möjlighet att påverka lagen under arbetets gång.

Nu först när lagen är klar har man begärt utlåtande med en så snäv tidtabell att det i praktiken blir omöjligt för berörda kommuner att påverka lagen.

Allt det här visar att landskapsregeringen struntar i landsbygden och i landsbygdens åsikter. I stället måste vi se en styrka med en levande landsbygd och ge landsbygden förutsättningar för att fortsättningsvis vara stark vad gäller närservice, ekonomi och ökad befolkning. Det är trots allt landsbygden som är centralortens hjärta. Där finns maten, dricksvattnet, energin från vindkraften, fritidshustomter, båthamnar, skogen som ger svamp och bär etc. Allt det här som centralorten så väl behöver i sin vardag och på fritiden.

Därför måste landsbygden behandlas på ett likvärdigt sätt som centralorten vad det gäller deras möjlighet till livskvalitet, närservice och överlevnad.

Som det nu är så representerar landskapsregeringen bara häften av den åländska befolkningen. Resten är betydelselösa i regeringens ögon.

I en ödestid för självstyrelsens överlevnad jobbar landskapsregeringen mest med att förändra det som fungerar bra, istället för att lägga krutet på att utveckla självstyrelsen eller i alla fall att minst bibehålla nuvarande behörighet. Hela Åland lever ännu men självstyrelsen är i vågskålen.

Runar Karlsson (C)

Kommunstyrelseordförande i Saltvik

Lagtingsledamot