DELA

Landskapsregeringen äger inte ladugården

Kommentar till Jens Harbergs insändare 24.11.:

I måndagens tidningen undrar Jens Harberg varför landskapsregeringen låter ladugården vid folkhögskolan förfalla. Landskapsregeringen är inte skyldig till ladugårdens förfall, emedan varken byggnaden eller fastigheten ägs av landskapsregeringen.

Enligt fastighetsregistret står Kulturföreningen Tunagården r.f. som ägare till fastigheten. För övrigt gör Harbergs fotografi inte längre byggnaden full rättvisa då taket numera rasat in helt och hållet.

Sten Eriksson

Fastighetsbyrån, Ålands landskapsregering