DELA

Landskapsägd kulturskatt som lämnas att förfalla

Den gamla stenladugården vid Ålands folkhögskola är en kulturskatt av stort värde som ägaren, landskapsregeringen, har låtit förfalla på ett mycket oansvarigt sätt.

Jag själv, och andra kulturhistoriskt intresserade personer, är förundrade över den kallsinnighet som landskapsregeringen visar beträffande denna enastående byggnad.

Kan den kanske användas för det planerade jordbruksmuseet som fortfarande saknar en lämplig byggnad, eller vad har Lrg. för planer för laudgården?

Undrar

Jens Harberg