DELA

Landskapets naturvård

Flera insändare har klagat på att Landskapet slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast var det en på tisdagen. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR. Denna meningslösa skövling av vacker växtlighet innebär dessutom en massa utsläpp av dieselavgaser och tonvis av koldioxid. Men det är inte bara vägrenarna som Landskapet skövlar.

På Nåtö naturskyddsområde ska lövängarna blomstra hela sommaren, inte bara på vår och försommar. Där växer många fridlysta växter, bland annat flera arter av orkidéer. Adam och Eva är tidiga men det finns andra, som blommar under en stor del av sommaren såsom Sankte Pers Nycklar.

LR:s naturvård går ut på att man första dagarna i juli slår allt. Kvar blir en i stort sett steril kortklippt gräsmatta. Sådana ser man i de flesta trädgårdar men det är inte en löväng!

På naturskyddsområdet är det förbjudet att plocka växter av vad slag som helst men Landskapet skövlar allt inklusive fridlysta växter. Vad är straffet för att plocka / ta bort / förstöra en fridlyst orkidé? LR har polisanmält ett skogsföretag för brott mot naturskyddet. Man borde ha polisanmält sig själva samtidigt!

Jag kommer väl ihåg hur det såg ut på området när det ännu var jordbruk på gården och 15–20 kor och kalvar betade där. Området var uppdelat i norra och södra betet och korna flyttades regelbundet mellan områdena för att det inte skulle bli helt avbetat. Det innebar att blomningen fortsatte hela sommaren genom.

På den tiden skulle man samla växter till biologiundervisningen i skolan och lat som man var väntade man ofta till augusti med insamlingen. Det var inga problem att hitta blommor så sent, i dag hade det varit omöjligt, det finns knappt några blommande växter kvar.

Det är inte bara estetiken som går förlorad för vandrarna på naturstigen. Det finns nästan inga insekter kvar. Humlor, bin och andra insekter är beroende av ängsblommorna för att överleva, nektarn är deras mat. När blommorna är borta dör insekterna ut. Vi vet att insektsdöden är ett globalt problem, LR bidrar aktivt till den.

På Visit Ålands hemsida ser jag att det påstås att man bedriver slåtter på traditionellt vis i juli. Man bedrev inte slåtter på betesmarkerna, däremot togs Hasseln ner ungefär vart 20:e år och vissa träd hamlades för extra foder till vintern. Det gör man däremot inte idag.

Jag undrar hur många växter Landskapets (miss)skötsel av området har utrotat? Hur många blommor skulle det komma i juli och augusti om området fick vara ifred för de motordrivna och avgasspyende gräsklipparna och man istället tog in fler betesdjur?

JAN GRÖNSTRAND

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Vägnätsbyrån avböjer från att svara med hänvisning till att man redan gett svar på dylika insändare nyligen.

Red.