DELA

Landskapets kassa sinar

Vid ingången av år 2015 fanns det 58,3 miljoner euro i likvida medel i landskapet Ålands balansräkning. 27,2 miljoner euro var rena pengar på bankkontot och 31,1 miljoner var kortfristiga placeringar.

Då vi ser på hur landskapets kassaflöde påverkas under år 2015 med den budget plus tilläggsbudget som lagts av regeringen så kan vi konstatera att landskapets löpande verksamhet äter upp 13,7 miljoner euro netto. Investeringarna är budgeterade till 22,4 miljoner euro.

Den budget för år 2015 plus den tilläggsbudget för 2015 som offentliggjordes i dagarna av landskapsregeringen kommer med andra ord att äta upp 36,1 miljoner euro eller 62 % av landskapets likvida medel under året.

Om landskapets verksamhet följer de godkända budgeterna för år 2015 så finns vid årets slut 22,2 miljoner euro kvar i landskapets kassa. För landskapets löpande verksamhet behövs ca 15 miljoner euro netto. Efter det finns 7 miljoner euro i likvida medel kvar. Och då vi vet att investeringarna brukar ligga på mellan 15-20 miljoner euro per år i landskapet så räcker inte landskapets egna pengar till mera både för den ordinarie verksamheten som för de budgeterade investeringarna.

Landskapet har med andra ord ett starkt negativt kassaflöde och en ekonomi i obalans. För att balansera och finansiera detta finns två alternativ: lån från kreditinstitut eller pumpa in ännu mera Paf-pengar. I så fall föredrar jag att lån pengar från kreditinstitut för att förverkliga investeringar som minskar på landskapets budgetslitage.

Det är en mera ansvarsfull ekonomisk politik än att använda ännu mera spelpengar från Paf.

Tony Asumaa

Liberalerna på Åland