DELA

Landskapets interna politik lider av oreda och obeslutsamhet

Ur åländsk synvinkel är externpolitiken kokhet med flera komplexa frågor på agendan: självstyrelselagens vidare öde samt Finlands, högst troliga, Nato-anslutning, och därmed Ålands status som demilitariserat. Dessutom lantrådets, något kantiga, uttalanden i riksmedia som väckt ont blod.

Dessvärre lider landskapets interna politik dessutom av obeslutsamhet och oreda. Medierapporteringen på hemmaplan handlar om landskapsregeringens och majoritetens interna stridigheter och krishantering. Ledarskap och styrning verkar i det närmaste obefintlig. Samtidigt som avgörande utvecklingsfrågor väntar på tydliga och klara besked. Vad blev det av reformpaketen? Vad ska hända med kommunerna? Vattenlagen? Tunneln? Landskapsandelssystemet? Skärgårdstrafiken? ÅDA? Vi lever i någon form av makt-vacuum. Parlamentariska grupper avlöser varandra och utredningar staplas på hög. Där det centrala inte är utveckling och modernisering utan att bibehålla makten.

Lantrådet verkar ha gjort en missbedömning. Det som skulle ha varit landskapsregeringens styrka, kvalificerad majoritet, med 20 starka mandat visar sig i stället bli spretigt, otydligt, vankelmodig, ängsligt med ingen som helst styrfart. Frågan som många ålänningar ställer sig är om landskapsregeringen är regeringsduglig överhuvudtaget?

KATRIN SJÖGREN

ORDFÖRANDE LIBERALERNA

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp