DELA

Landskapet usel arbetsgivare

Man förvånas av hur litet folk känner till om arbetet ombord på skärgårdsfärjorna. Till och med politiker från skärgården som ofta reser där tycks helt ovetande om besättningens arbete. Kanske dags att prya där några dygn före dom uttalar sig. Det är inte bara att köra färjan från a till b som somliga tycks tro.
Styrmännen har många andra uppgifter, bokningslistor, lastplanering, översyn av säkerhetsutrustning, övningar, delta i löpande underhåll tillsammans med matroserna, lasta och lossa färjan i hamnarna samt en massa pappersarbete som ökar år för år med stigande byråkrati.

Matroserna, endast två stycken, ska sälja biljetter, stuva bilar, sköta underhåll, vid behov delta i maskinarbetet samt strida med folk som klagar på landskapsregeringens höga biljettpriser, samt många flera dagliga arbeten för att allt skall fungera ombord.
Med så liten besättning och tätt mellan hamnarna blir nog dagarna fulla från man startar tills man stannar.
Missvisande att jämföra med lastbåtar som går över havet, där behövs kanske en kursändring nån gång på flera timmar. Inomskärs räcker det med fel på några minuter så är man på land.

Därför behövs minst två man på bryggan så att säkerheten tryggas, finns även lagstadgat. Om något händer till exempel brand med snabbt förlopp är besättningen redan för liten för att hantera släckning och passagerare.
Landskapsregeringen tar nog priset som dålig arbetsgivarenär man vill att besättningen skall arbeta samma timmar som tidigare och få betalt för mindre. Samtidigt har dom råd att anställa en pensionerad rederichef för 15.000 i månaden.
Hoppas förbunden står på sig och driver detta med kraft, får så här får det inte gå till.
En före detta styrman