DELA

Landskapet lånar av framtiden

I en replik till min insändare den 23 september skriver lagtingsledamot Karl-Johan Fogelström den 28 september bl. a. att Landskapet inte lånar från pensionsfonden och hävdar att landskapets ekonomi därför högst troligt är i balans vid utgången av detta år.
Som argument för detta hänvisar K-J F till att landskapet har rätt att enligt lag ta ut 75% av pensionskostnaderna ur pensionsfonden och att det inte är fråga om lån utan lagstadgad rätt att föra över medel till landskapet.
Också jag tar detta för givet att det landskapsregeringen gör är lagligt. Precis lika lagligt som det är om landskapet går till en bank och låna pengar.

Men huruvida det är lagligt eller inte är ett ovidkommande och irrelevant argument i skuldfrågan.
För landskapet lånar av framtiden eftersom man har en skuld till pensionsfonden. Om skulden i pensionsfonden ökar så lånar landskapet mera av framtida. Och skulden har blivit större under senare år. Den är vid senaste bokslut uppe i 400 miljoner.
Den summan kan vi väl ändå vara överens om?
Rolf Granlund (ÅF)