DELA

Landskapet borde stödja stadsbussen

I debatten om stadens ekonomi tas återigen kostnaderna för stadsbussen upp som något man måste drar ned på.
FS, obundna och Mariehamns framtid aviserar t ex att staden med hjälp av avgifter skall få in 200.000 euro av bussresenärerna. Det pratas även i andra partier om att ”rationalisera” busstrafiken.

Sedan Mariehamn gick in för avgiftsfri buss har resandet med kollektivtrafiken ökat avsevärt. Medan det togs ut en avgift av passagerarna uppgick antalet resor med stadsbussarna till ca 100.000 per år. Därefter har antalet resor per år varit i genomsnitt ca 300.000, alltså tre gånger så många.
Som jämförelse kan nämnas att antalet resor på de regionala bussarna varit ungefär lika många, runt 300.000. Den trafiken beräknas kosta landskapet ca 1,5 miljon euro nästa år.

Men det riktigt intressanta är att det i landskapsregeringens budgetförslag för nästa år står att läsa om den s k ”matartrafik” som landsbygdskommunerna står för – alltså kommunal kollektivtrafik som tar passagerarna till de regionala bussarna: ”Inga avgifter ska tas för denna trafik med tanke på den fastställda maxtaxan för linjetrafiken”.
Blir då det här en stor utgift för dessa kommuner? Ånej, för till denna avgiftsfria kollektivtrafik finns ett anslag i landskapsbudgeten på 100.000 euro! Av de totala kostnaderna för den kommunala matartrafiken betalar kommunerna endast 20 procent av kostnaderna.

Uppdraget för stadens politiker borde alltså bli: Kräv av landskapet att invånare i staden behandlas lika som invånare på landet. Begär att kostnaderna för stadens kollektivtrafik stöds av landskapet!
All uppmuntran att få fler att välja att åka kollektivt istället för att sitta i var sin bil är bra. Det är möjligt att landskapets stöd för den kommunala trafiken på landet är väl generöst, men det är troligen en förutsättning för att små kommuner skall kunna erbjuda t ex äldre utan bil att kunna ta sig fram.

Summa summarum betyder detta att kollektivtrafiken i Mariehamn blir förfördelad jämfört med motsvarande trafik på landet. Det råder ingen regional rättvisa – och det borde både landskapsregeringen och stadsfullmäktige ha i åtanke innan det sparas in på busstrafiken i staden.

Anders Hallbäck (S)