DELA

Landskapet bör ta sitt ansvar

Stopp! Vänta! Det kan inte vara sant! Barnens litteraturdagar är hotade (Nya Åland 16.5.2011). Nu är det verkligen dags för landskapet att ta sitt ansvar och understöda projektet ekonomiskt. Det är inte realistiskt att förvänta sig att Kulturdelegationen och andra fonder alltid skall stå för fiolerna.

Barnens litteraturdagar är ett otroligt unikt projekt som verkligen hjälpt barn och ungdomar att komma igång och intressera sig för skönlitteratur. Det är svårt att få barn och unga att läsa idag. Vi föräldrar och lärare tävlar emot interaktiva medier där tempot är snabbt och språket enkelt. Information tas upp från nätet och läsningen består endast av korta fraser och sammanfattade stycken. Detta leder till att dagens unga läsare har svårt att utveckla djupläsningskunskaper och att sammanfatta texter.

BLD har drivits av otroligt engagerade bibliotekarier och lär are som utöver sin arbetstid jobbat gratis för att våra barn och ungdomar skall utveckla bra läsfärdigheter. Vi ser att projektet gett fina resultat. Åland förbättrade sina Pisa-resultat markant och är idag på en högre poängnivå än Svenskfinland.

Jag hoppas att projektet kan understödas av landskapet. Då skulle det finnas en garanti för framtiden. Åland har verkligen lyckats med att vara unikt och skapat någonting nytt som för undervisningen och elevernas kunskaper framåt. Vi får inte låta detta projekt gå i graven.
Sara Kemetter (S)