DELA

Landskapet avslöjar sina planer för Bomarsund

Det börjar nu bli officiellt hur landskapsregeringen tänker vad gäller besökscentret i Bomarsund. På Bomarsundssällskapets höstmöte avslöjade vicetalman Viveka Eriksson detaljer från den intensivt verksamma arbetsgruppen som landskapsregeringen tillsatt och där Bomarsundssällskapet är representerat.

Genom åren har ett besökscenter varit i startgroparna vid flera tillfällen men havererat av olika orsaker. Den här gången, menar vicetalman Viveka Eriksson som är arbetsgruppens ordförande, är projektet bättre förankrat och har alla förutsättningar att lyckas även om ett val infaller mitt i processen.

Planen är att besökscentret skall invigas under självstyrelsens jubileumsår 2022.

Hon berättade att utvecklingen vad gäller digital presentationsteknik varit snabb sedan ritningar för ett besökscenter togs fram 2007. Huset kommer därför att planeras om och bli något mindre, men mera flexibelt. På kvaliteten skall inte prutas.

Utställningens detaljer har man inte diskuterat men nog omfattningen. Det militära, med fästningens dramatiska fall och sprängning är naturligtvis med, men också det åländska samhällets utveckling under 1800-talet, inte minst demilitariseringen och bakgrunden till självstyrelsen.

Landskapets fastighetsverk kommer att bygga besökscentret. Landskapet kommer att stå för driften.

I den efterföljande diskussionen framhöll Bomarsundssällskapets medlemmar besökscentrets stora betydelse för den åländska identiteten, det enda ställe där demilitariseringen presenteras rent konkret. Nu gäller det att inte snåla.

Varje samhälle behöver sina monument menade en medlem och hänvisade till att sådana nu byggs i huvudstäder runt om i Europa. Det nästa i tur är det monumentala, futuristiska centrumbiblioteket i Helsingfors som invigs inom kort.

Snart kommer besökare i Bomarsund att i sina mobiltelefoner kunna följa de spännande händelser som utspelade sig på platsen i mitten av 1800-talet. Jon Holmström från Visit Åland presenterade det Central Baltic-projekt som nu är i sitt slutskede. David Björlin från företaget Björlin GITech visade en del av de animationer som kommer att ingå.

Besökaren kommer att kunna promenera i (och vid behov flyga över) de vidsträckta fästningarna och civilsamhället i Bomarsund. Mötet konstaterade att 3D-modelleringen också kunde ligga som grund för presentationen av Bomarsundsområdet i besökscentret.

BOMARSUNDSSÄLLSKAPET R.F.