DELA

Landsbygdens och skärgårdens överlevnad

Liberalernas, Socialdemokraternas och Moderaternas lagtingsledamöter för nu genom sin regering fram ett förslag om minskning av landskapsandelarna för äldreomsorg, barnomsorg och grundskolor med fyra miljoner.

Minskningen drabbar förhållandevis mest landsbygden och skärgården.

Mariehamn förlorar 450 000 euro medan landsbygden och skärgården förlorar 3,5 miljoner.

De som förlorar förhållandevis mest är Föglö 350 000 euro, Hammarland 300 000 euro, Geta 350 000 euro, Saltvik 950 000 euro, Sund 200 000 euro, Sottunga 50 000 euro, Kumlinge 50 000 euro, Lemland 700 000 euro och Lumparland 200 000 euro.

Till följd av detta planerar Mariehamn en skattesänkning till 17,5 procent medan Geta måste, för att kompensera andelsbortfallet, höja skatten till cirka 23 procent.

Även många andra landsbygds- och skärgårdskommuner kommer att vara tvungna höja sina skatter till omkring eller drygt 20 procent.

Dessutom kommer många landsbygds- och skärgårdskommunerna ha behov att se över och minska den kommunala närservicen inom grundskolan, barndagvården och äldreomsorgen. Detta på grund av de minskade landskapsandelarna.

Den här politiken medför nya svårigheter för landsbygden och skärgården att förmå behålla sin befolkning.

Mariehamn kommer däremot att kunna erbjuda god närservice inom alla områden, dessutom till betydligt lägre skatt.

Mariehamn må förlåta att många på landsbygden och i skärgården tycker att staden får alla fördelar i den nuvarande politiken såsom mycket bättre ekonomiska förutsättningar, staden blir tilldelade Järsö och Nåtö, genom lag flyttas brandmyndigheten från landsbygden till staden och staden blir orörd i kommunstrukturförslaget.

Förlåt oss men just nu slåss vi på landsbygden och i skärgården för vår existens.

Runar Karlsson (C )

Lagtingsledamot