DELA

Landsbygden på Åland växer mer än Stockholm

Det unika med Åland är att innevånarantalet på landsbygden växer mer än i Mariehamn ja till och med mer än i Stockholms stad.

Från år 1980 till 2016 växte innevånarantalet i Stockholms stad med 39 % medan den åländska landsbygden växte under samma tid med 42 procent och Mariehamn med 20 procent. Mest växer innevånarantalet i Lemland med 104 procent och Jomala med 74 procent under ovanstående tid.

Men faktum är att alla landsbygdskommuner var för sig växer, Eckerö 36 procent, Finström 24 procent, Geta procent, Hammarland 28 procent, Lumparland 38 procent, Saltvik 17 procent, Sund 10 procent, Vårdö 10 procent. Alla siffror gällande åren mellan 1980 till 2016.

Vad gäller ekonomin för landsbygdskommunerna så kommer bokslutet för år 2016 att bli den bästa någonsin. Det här betyder att landsbygden står väl rustad för kommande utmaningar. Lägg därtill att landskapsregeringens budget är i balans samt att kommunalskatten på Åland är cirka 5 procent lägre än i Finland.

Grunden till dessa unika siffror är självstyrelsen, dagens kommunstruktur samt alla kommuninnevånares delaktighet. I mindre kommuner är byråkratin hanterbar, närmare till beslutsfattarna, mindre stridigheter, och var kommun för sig konkurrerar med andra vad gäller att locka till sig företag och nya innevånare.

Nu håller landskapsregeringen på att förstöra det som tidigare regeringar och kommuninnevånare byggt upp tillsammans, genom den planerade kommunstrukturreformen. Överallt på andra orter har en kommunsammanslagning medfört en centralisering både vad gäller företagens placering, samhällsservicen och innevånarantal.

Trots alla goda argument att förändra samhället i den takt som var och en kommun och dess innevånare så önskar, planerar nu landskapsregeringen en tvångslag. En tvångslag som kommer att medföra att skolor, daghem och åldringshem på landsbygden stängs till förmån för centralorten.

Man kan undra varför. Min tro är att det är just det regeringen vill, alltså centralisera skolor, daghem och äldreomsorg på bekostnad av landsbygden.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot