Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Landsbygden är nyckeln – börja med Godby

Landsbygden är nyckeln – Börja med Godby

Det är dags att knyta ihop den åländska landsbygden och göra det enklare att leva, bo och jobba på hela Åland. Inflyttning och återflyttning till landsbygden behövs för att säkra underlaget till framtidens lokala basservice. Men detta kräver att makthavare lyfter blicken från egen knut och börjar samarbeta mot gemensamma mål. Ett sådant mål är att satsa på gemensamma tätorter som fungerar som centraler till den samhällsservice som ska drivas nära befolkningen i lokalsamhällena.

Vi har de bästa av förutsättningar man kan tänka sig rent geografiskt. Med ca 45 minuters bilsträckor har Åland en av nordens mest komprimerade landsbygder, vilket naturligtvis låter som en vardagsdröm för glesbygdspendlare och köande storstadsbor, som gärna cykelturistar på Åland på grund av våra små avstånd och välskötta vägar. Det enda som sätter stop för utvecklingen är rådande politik och samhällsstruktur! Med välbyggda centralorter, fokuserad kollektivtrafik och näringspolitiska saminvesteringar kan vår landsbygd bli nyckeln till den åländska hållbarhetskistan.

Norra Åland, med Godby som växande centralort och trafikhubb, har de bästa förutsättningarna för att stå först i kön för infrastrukturella samhällsinvesteringar.

Börja med att bygga ut en lokalbusslinje med täta avgångar och förmånligt biljettpris mellan Godby centrum och Mariehamn via Jomalas bebyggelser, tätort och handelsområden. Satsa på möjligheten att parkera i Godby för de som pendlar från randområden och ge arbetsplatser möjlighet att investera i miljön genom att ge busskort åt sina anställda som en arbetsförmån.

Genom att investera i Godby som närliggande centralort, påbörjar vi arbetet mot en hållbar social och ekonomisk samhällsutveckling på Norra Åland.

Liberala lagtingskandidaterna

SIMON PÅVALS

CHRISTIAN RÖGÅRD

CHRISTEL MATTSSON

ANNETT PFEIFER