DELA

Land skall med lag byggas

Nyan har belyst Brändös sätt att kringgå jordförvärvslagen samt att en ny golfbana förutsätter försäljning av attraktivt boende till ”icke ålänningar.
Det femtielfte försöket att skapa en ny golfanläggning gäller nu Stornäset/ Kastelholm.
Bland de kringeffekter som ledde till Godby/Ämnäs må nämnas
– Grelsby Sjukhus kommer att säljas och passar utmärkt för friskvård, spa och så vidare. Men klarar sig inte utan en stark dragare;
– Stallhagen har idag 6.000 besökare men behöver mer ”spektakulär” omgivning för att få nödvändig tilläggsförsäljning sommartid;
– Grelsby Gård. Samtliga byggnader från den svenska tiden är borta och nuvarande är förfallna. Att uppföra en flygelbyggnad i ursprunglig stil och flytta bryggeriet dit tillsammans med den ryska baracken från Boxö skulle skapa en sådan ”spektakulär” omgivning. Kräver en stark dragare;
– Krutbyn. Landskapet är i behov av en sommarpark för barn. Utan en stark dragare kommer det inte att gå;
– Godby Hotell, kämpar i uppförsbacke. Behöver en stark dragare;
– Idrottscenter. Kämpar med dålig lönsamhet och skulle kräva tilläggsbeläggning;
– Ytterligare finns Virrans, bilbanan, Mattssons, Shell med mera som alla skulle må gott av tilläggsförsäljning.
Bland annat ur den synvinkeln skulle den tänkta golfanläggningen med minst 15.000 greenfee gäster ses.

Driften av banan klarade inte av investeringen, utan minst 10 ha med tillgång till strand krävdes för försäljning av attraktivt boende till ”icke ålänningar”, vilket ytterligare skulle ha stött Godby.
Denna möjlighet gick Finström/ Godby förbi. Istället tappar Finström ett tjugotal arbetsplatser när Grelsby Sjukhus läggs ned och hälsocentralen krymper. Lantrådet och näringsministern har förärat Finström en verklig björntjänst.
Investerarna undersöker nu Kastelholm/Stornäset och har enligt uppgift fått klartecken från centern till hela Stornäset om ca 170 ha inklusive ett par km strand för en golfbana jämte försäljning av attraktivt boende till ”icke ålänningar” av kungsgårdens marker för att finansiera banan.
ÅGK har anhållit om att få arrendera området för att ha möjlighet att utveckla sin anläggning i framtiden.

Hur lovvärt projektet än må vara är det alarmerande när offentligt anställda tjänstemän, ledande politiker och ministrar nu går i bräschen för att finna sätt att kringgå jordförvärvslagen. Det är trots allt en av grundbultarna i självstyrelsebygget. Det är inte så land skall byggas.
Även om projektet i Stornäs i mångt påminner om Eckeröhallen, hoppas jag att man hittar en lösning. Det må sedan bli en tummetott för turist-Åland är i skriande behov av en satsning som får turistströmmarna att vända. Det får dock inte ske på ÅGKs bekostnad. Efter alla mina diskussioner med Kjell Hansson och ÅGK har jag höga tankar om vad de gör för åländsk turism. Något som de inte fått tillnärmelsevis kredit för.
Johan Dahlman