DELA

Land skall med lag byggas

Detta faktum blir ännu mer aktuellt i framtiden då Åland troligtvis får utökad lagstiftningsbehörighet. För att lagstiftningsmakten skall tjäna medborgarna på bästa sätt behövs förutom förordningar även anvisningar och direktiv som handledning för tolkning och tillämpning av lagen i det enskilda fallet.

Detta är en absolut nödvändigtet , både för tjänstemännens och medborgarnas rättsäkerhet, anvisningar och direktiv tryggar en rättvis, transparent och lika behandling mellan medborgarna. Inom polisens och socialförvaltningens ansvarsområde råder det i dagsläget tyvärr en brist på direktiv och anvisningar.

Jag avser att arbeta för en förbättring i detta hänseende.

Roger Eriksson (Lib)