DELA

Land skall med lag byggas

Rubriken är en gammal sanning som fortfarande är synnerligen aktuell. Frågan är då hur vi på Åland bygger landet med lag ? De senaste exemplet är förskräckligt. Då avser jag landskapslagstiftningen om socialvård jämte dithörande lagpaket. Högsta domstolens kritik är inte nådig. Det är oklart vad som gäller på Åland, rättsläget är osäkert. Även efter att den så kallade stopplagen träder i kraft.

Högsta domstolen skriver bland annat att det är inte uteslutet att det kan uppstå situationer där förmåner beviljats eller barnskyddsåtgärder vidtagits under nu gällande lagstiftning men som inte efter återgången till den tidigare lagstiftningen längre är lagenliga.

Oerhört , gynnas medborgarna av sådan lagstiftningsteknik?

Men det finns mera, det framkommer även att de granskade landskapslagarna inte lever upp till de krav som grundlagen ställer. Det är inte möjligt att vara tjänsteman och tillämpa lagar under dessa premisser, risken för att göra ett tjänstefel är markant. Enda orsaken till att republikens president ger grönt ljus är att det är under vår egen behörighet.

Revisionen av självstyrelselagen kan tyvärr få brantare uppförsbacke när vi på detta sätt nyttjar vår behörighet. Rikspolitikerna och tjänstemännen känner garanterat till högsta domstolens utlåtanden.

Min ambition är att dylika fadäser inte får ske, det skall vara ett mervärde att leva under självstyrelsesystemet,

Roger Eriksson,

liberal lagtingskandidat från Jomala.