DELA

Lämpligt för barn?

Tycker att Ann-Charlotte Funck har all rätt i sin insändare angående drogföreläsningen i Näfsby Skola. Detta är ett viktigt ämne för samhället som bör diskuteras.

Dock är frågan om det är lämpligt för barn i 12-års ålder beroende på hur dom kan ta in informationen och vilken effekt det ger.

Detta är ett ämne som rör många och därför borde Niklas Wasén som rektor även kunna ge ett svar på Ann-Charlottes insändare.

En i samhället