DELA

Läkemedelsindustrin vill inte ha alternativen

Anders G. Alternativa behandlingsmetoder kommer mycket starkt på olika håll i världen. Detta oroar läkemedelsindustrin (LI) som ser att folk faktiskt blir friska från många sjukdomar, och inte hålls kvar på det halvsjuka stadium som är mest ekonomiskt fördelaktigt för LI.

Den dag vår välutvecklade moderna sjukvård och den alternativa friskvården lyckas sammanföra sina olika arbetssätt så har vi en mycket bra hälsovård. Här finns enorma möjligheter som ”vetenskapen” tyvärr begränsar genom sin trångsynthet. Billiga lösningar är inte intressanta då de inte genererar pengar, och nya metoder motarbetas ifall de går emot vedertagen praxis.

Kanske din ormolja många gånger skulle vara bättre än de salvor och andra rackerier som ger alla möjliga bieffekter tex Cortison.

Väl mött och diskussionen fortsätter!

”EoB(enkelt och bra)”