DELA

Läkarvård i skärgården

En katastrof. Hur tänker man på ÅHS då frekvensen på läkardagar ser ut som den gör idag? Nu var läkaren här i veckan och läkarens tider var fullbokade för veckor sen. Nästa läkardag är 17 februari och då är det redan fullbokat enligt uppgift idag. Det fattas 4 läkartjänster .Varför?

Är inte Åland attraktivt område för läkare att jobba på. Alltför många kompetenta läkare sitter i administrativa tjänster och har ingen patientkontakt. Fullkomligt resursslöseri.Byråkratin kan skötas av byråkrater med rådgivning av läkare men att denna läkar resurs inte är aktiv för att förkorta köer och att vårda invånarna i vårt samhälle är total katasrof.
Betalar ÅHS för dåligt och ger ÅHS för dåliga förmåner jämfört med andra sjukvårdsområden?

Vi tar ett exempel: En person i Brändö behöver ett läkarinyg till sitt försäkringsbolag. Detta intyg behövs inom en vecka. Det är omöjligt här.
Personen måste ta ledigt från jobbet boka färja, kolla färdmedel från färja till staden. Start hemifrån ca 7.30 hemma igen 21.30. Tidsåtgång för att erhålla intyget högst 15 minuter. Verkan …borta ur produktionen, barnpassning med mera. Externa utgifter som ingen ersätter, FPA vill inte ersätta resor och annat som härrör sej till denna resa.
Karenser, självrisk med mera. .Allt ska man förskottera för att sen inte få någon kompensation. Då återstår frågan: Hur väl behöver jag detta läkarintyg. Hur hade läget varit om jag bodde i stan? Kan man som skärgårdsbo förvänta sej jämlikhet i fråga om rätt till vård på lika villkor som på fasta Åland.
Kurre i Åva