DELA

Lagtingslön / organisation /anonymitet

Niklas L tar upp en intressant och viktig fråga. Det är ett faktum att hela Ålands befolkning inte representeras i lagtinget vilket är brist på demokrati. Arvodet är en faktor men brist på möjlighet att kombinera lagtinget med ett jobb är en starkt hämmande faktor. Därför tycker jag att lagtingsjobbet borde organiseras så att de är möjligt att kombinera med ett deltidsjobb. Det kan ske genom att lagtinget har 2 – 3 fasta arbetsdagar i veckan stället för att köra heltid några veckor för att sedan stanna. Kombinerat med lön från ett deltidsjobb skulle inkomsten bli OK för de flesta.

Givetvis skall betalningen höjas om arbetet fyller full tid. Det är något att beakta i den samhällsreform som vi moderater med flera partier vill diskutera. Genom att inte ha så många beslutfattare kunde underlaget för ersättning öka. Här på Åland skulle en koncentration av beslutfattandet också ha den effekten att färre kan driva särintressen och de beslutande i högre grad måste se frågorna ur helhetens synvinkel.
Niklas nämner också den anonyma debatten. Det är svårt att se vad debatten har vunnit i största delen av textmassan. I allt för många fall ser man att annat än vilja till demokratisk debatt dikterat innehållet och framför allt ordvalen. Jag har svårt att se vad debatten skulle förlora på att på att man sätter sitt namn under sin åsikt?
Lennart Isaksson, (M)