DELA

Lagstridiga bestämmelser på Åland

Mycket litet har skrivits om den lagtolkning som orsakade talrika lagstridiga instruktioner på Åland de senaste dagarna. Landskapet Åland utfärdade ett förbud för de personer, som kommer från Riket (Finland) till Åland för att komma till jobbet på Åland. De skulle ha varit i 2 veckors karantän innan de fick komma till jobbet på Åland.

Trots justitieminister Anna-Maja Henriksson genast tog ställning i saken, tog det dagar förrän detta lagstriga beslut ändrades. Många åländska myndigheter behandlade saken i interna möten före detta noterades.

Jag har som jurist lärt mig att tjänstemän måste lyda lagen och får ej utföra sådana betämmelser som är lagstridiga. Alla tjänstemän – också på Åland – skulle ha förstått, att det är Finland (inklusive Åland), endast som kan regelara trafiken inom landet. Det har ju hänt gällande trafiken mellan Nyland och andra delar av Finland, men endast via konstitutionella handlingar via riksdagen i Finland.

Det är förvånansvärt att notera, att dessa lagstriga bestämmelser inom många landskapens myndigheter har inte publicerats inom åländska media. I praktiken blev många tjänsteman förhindrade att komma till jobbet till Åland under dessa dagar.

Det tog ju några dagar före åländska myndigheter, efter talrika interna möten reagerade och upphävde dessa bestämmelser. Enligt min uppfattning kunde myndigheternas ledande tjänstemän redan från början ha konstaterat att bestämmelsen/rekommendationen är lagstridig och inte inom landskapets behörighet och vägrat tillämpa den inom myndigheten.

VICEHÄRADSHÖVDING I FINLAND