DELA

Lagstiftning ändrar inte rattfylleriet

Intag av mycket alkohol och bilkörning hör inte ihop. Självklart ökar olyckorna ju högre promillehalt man har. Och mest ökar de någonstans kring en promille och uppåt, men frågan är om en sänkning av den lagstadgade promillehalten bidrar till ökad trafiksäkerhet och färre olyckor. Jag har ännu inte sett någon forskning eller statistik som stödjer det resonemanget och jag tror inte heller att just lagstiftning är rätt instrument för att ändra normbildningen.

År 1994 ändrades en promillegräns i Finland. Det var effektlöst och ändrade inte rattfylleristatistiken. Däremot framgår det tydligt av statistiken att totalkonsumtionen av alkohol är klart kopplad till antalet rattfyllor. Så min slutsats är att andra åtgärder bör vidtas än sådana som i princip bara ger polisen mer arbete och ökar kostnaderna.

En ansvarsfull bilförare kör inte med 0,5 promille i blodet. Inte heller med 0,2 promille. Ansvarslösa eller alkoholister kör med vilken promillehalt som helst. Att lagstifta om en sänkning kommer inte att ändra på det.

Petri Carlsson

Lagtingsledamot, Moderat Samling för Åland