Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Lagstifta om jämställda löner

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå snabbare.

Island stiftade 2018 en lag om jämställda löner. Lagen gör det olagligt för arbetsgivare med fler än 25 anställda att betala högre lön till män om de har likvärdigt arbete som kvinnor. För dessa arbetsgivare ges ett statligt certifikat på att deras lönesättning är jämställd – en miljömärkning fast för jämställda löner. Island har upprättat en standard för jämförelser av lönesättning inom olika yrkesgrupper och -klasser som underlättar lönekartläggning.

De förväntade positiva effekterna är bland annat att kvinnors yrkesstatus höjs, att utbildning lönar sig och att trivsel på arbetsplatser höjs.

Hållbart initiativ är redo att lagstifta! Det finns ett konkret och redan prövat sätt att lösa stridsfrågan om ojämställda löner även utanför offentlig sektor.

Hållbart initiativs lagtingskandidater