DELA

Lägre skatt i Mariehamn

Obunden Samling röstade för lägre inkomstskatt vid stadsstyrelsens budgetförhandlingar i tisdags.

Vi gick till val likt andra partier med löften om lägre skatt i Mariehamn. Det är något vi under flera år jobbat aktivt för. Vi fortsätter med detta arbete.

Eftersom även 2016 års skatteintäkter hittills klart överstiger beräknade inkomster och budget. Anser vi att det inte föreligger skäl att fortsätta överbeskatta skattebetalarna i Mariehamn. En skattesänkning som vi tillsammans med Centern föreslog på 0,25 procentenhet (17,50 istället för 17,75) kunde bra göras inledningsvis.

Den föreslagna ändringen innebär minskade skatteintäkter om ca. 615.000 euro. Något som det finns utrymme för i budgeten utan några ingrepp eller försämringar i servicenivån.

Vi tycker att är dags att visa tacksamhet mot stadens medborgare som varit med om både skattehöjningar och fastighetsskatt de senaste åren. Därför anser vi att 615.000 euro borde gå rakt tillbaka till medborgarnas plånböcker istället.

Efter en omröstning i stadsstyrelsen där Obunden Samling och Ålands Framtid tillsammans med Centern samt moderaternas ena representant röstade för en sänkning av skatten till 17,50 (men förlorade omröstningen) blir det nu ett intressant Stadsfullmäktigemöte.

Frågan vi ställer oss är. Håller de andra politiska partierna i Mariehamn sina vallöften. Eller väntar de några år till med att sänka skatten, så att sänkningen sker lagom före nästa val.

Anders Holmberg

Obunden Samling i stadsstyrelsen