DELA

Lägre fart i farleden

Vargskärs byalag med fleras anhållan om hastighetsbegränsning i 9-meters farleden förbi Föglö och Lemland har tre gånger fått avslag.Tre gånger efter besvär återförvisats till Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt för nytt beslut.
Regeringen är negativ i sitt utlåtande som väger tungt vid avgörandet.Suget när färjorna passerar trånga och grunda farledsavsnitt förstör våra stränder.Fiskens rom kvävs av kringvirvlande bottenslam =leken misslyckas.

Det pågår ständigt förflyttning av bottenmassor som bidrar till övergödning.Skulle det vara ett mudderverk då är det tillståndsplikt att förflytta bottenmassor. Som bosatt nära farleden vill jag att nästa regering är positiv till att hastigheten sänks till 15 knop, gärna 12knop. Ersättning för förstörda stränder borde också diskuteras.
Torsten Sundblom (lib)