DELA

Lagkunskap till lagtinget

Göte Winé – Varför har du röstat för att Sund och övriga landsorts- och skärgårdskommunerna inte skall ha tillgång till socialservice?

Alla vill vi ha och behöver ha en samordnad socialservice, men vi vill ha det även på landsbygden och i skärgården. Vi vill att serviceställen bestäms av våra kommunpolitiker eller av våra lagtingspolitiker – som tänker på allas intressen. Varför är du emot detta?

Du har röstat genom KST-lagar som fördelar rösträtt enligt invånarantal. Därmed har Mariehamn och Jomala (kallas nu förkortat MaJo) med sin minst 55% MaJoritet bestämmanderätt om samtliga frågor i den framtida KST-kommunförbund där de ingår.

Således är samtliga andra kommuner (inklusive din hemkommun) och dess invånare fråntagen beslutande rätt om bl.a. servicepunkters existens. MaJo´s folkvalda har enbart skyldighet att beakta MaJo´s invånarnas intressen, och deras intressen och önskemål är inte samma som i din hemkommun Sund och Norra Åland-regions intressen. Varför skulle MaJo anse att det är bra med en kostsam servicepunkt i Sund eller i Godby, när allting kan skötas från och i aktuella MaJo-kommunerna.

Jag förstår att övriga Soc-ledamöter ville överföra allt bestämmande till sig i MaJo-kommunerna, eftersom samtliga övriga är bosatta i MaJo-kommunerna. Men varför ville du ge bort aktuella servicen och beslutande rätten?

Lustiga med dessa Kst-lagarna är också att ifall 1.1.2017 någon av 16 kommunerna (t.ex. Ma eller Jo) inte går med i ngn Kst-förbund, så förefaller alla andra kommuners tilltänkta Kst-förbund förfalla (inkl. Norra Ålands), så att alla blir tvungna att ingå i en enda KST-förbund (där MaJoriteten bestämmer).

Som kämpe för jämlikhet inkl. servicetillgänglighet anser jag som liberal att aktuella socialverksamheten borde ordnas under landskapet, som har skyldigheten att bevaka alla ålänningarnas intressen.

Rösta liberalt för en framtida trygghet.

Gard Larpes

Sund liberal lagtingskandidat

https://www.facebook.com/gard.larpes.lib