DELA

Låginkomsttagarna erhåller ingenting

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1 800 000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15 000 000 euro. En oförsvarlig satsning, som jag ser det. Och det verkar som om den kommande regeringen vill bibehålla detta avdrag.

Det innebär att personer med en inkomst över 15 000 euro per år upp till cirka 65 000 euro per år får denna 100-lapp. Ett motiv är att det är bra för tillväxten.

Men kvar har vi de, som verkligen är låginkomsttagare, och som inte erhåller någonting.

I min budgetmotion nr 1 med rubriken: ”Stipendium” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet.” föreslår jag att dessa grupper i stället skulle erhålla ett ”stipendium” eller arvode. Den sammanlagda summan skulle vara just 1 800 000 euro. Effekten på tillväxten skulle vara densamma, men vi skulle kunna hjälpa någon med detta ”arvode”.

Detta ”stipendium” eller ”arvode” skulle fås utan ansökan och ska självklart, om möjligt, vara skattefritt och ska skrivas så att det inte ska inverka på sociala understöd. Vi vet att man på Åland är sämst på att anhålla om de stöd man har rätt till. Endast 25 procent anhåller om det stöd de har rätt till.

Detta stipendium kunde även vara en början på det socialvårdssystem, som kallas negativ inkomstskatt, och som var aktuellt inför riksdagsvalet. Vissa talade även om basinkomst, som dock är ett annat system om än med liknande syften.

Jag hoppas att det nyvalda lagtinget kan vara öppet för denna form av stöd till de, som ligger under den relativa fattigdomsgränsen, och att vi kan se fram emot en konstruktiv debatt i frågan.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI