DELA

Lägg tunnelpappren på bordet nu!

Att låsa in dessa viktiga dokument huruvida det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med en ny trafikled till Föglö kommer att uppfattas som mycket negativt och maktfullkomligt. Bästa Runar Karlsson, vem har bekostat bottenundersökningarna?
Lås upp fort.
Lennart Sundblom (s)
Föglö