DELA

Lägg ner skräckpropagandan

Efter att regeringen lämnat sitt meddelande till lagtinget har debattens vågor gått höga, inte minst i tidningarnas insändarspalter och på sociala medier. Med nationalistiska känsloargument försöker oppositionen ingjuta en isande skräck i vad en ny kommunstruktur kan komma att innebära. Med darrande bröststämma varnar man för att en service som fungerat som en klocka nu obönhörligt slås sönder, helt utan att fråga invånarna om saken före. Att äldreboenden, skolor och dagis ska komma att läggas ner – men att man undanhåller den snillrika planen hur detta ska gå till gömd i nån byrålåda.

Att ingen, utom måhända Nostradamus, vet vad framtiden för med sig gällande befolkningsstruktur och ekonomiska utmaningar. Och att allt bara blir dyrare, sämre och centraliserat till stora, stygga Mariehamn. En stad som samtidigt ler i mjugg eftersom man går helt orörd inför förändringar och hänsynslöst kräver en allt större del av den krympande kakan som utgörs av landskapsandelarna.

Ingenting kunde vara mer fel.

Det hela är egentligen mycket, mycket enkelt.

Fråga dig själv: Finns kommunerna till för medborgarna eller tvärtom?

Medborgarna ska garanteras bästa möjliga service. Kommunerna ska kunna uppfylla lagens krav och dina rättigheter ska inte hänga samman med var du bor någonstans.

Målen kan även sammanfattas såhär:

– Större kommuner med mer resurser och högre kompetens ger goda och likvärdiga tjänster, för alla.

– Större kommuner kan ta ett större ansvar och bättre leva upp till krav och förväntningar.

– Bärkraftiga och robusta kommuner kan använda resurserna mer effektivt inom ramar som är begränsade.

– Större kommuner kan få fler uppgifter vilket i sin tur ökar makten, inflytandet och demokratin lokalt.

– Större kommuner minskar också behovet för samarbetslösningar mellan kommuner.

Nu ska jag erkänna att dessa mål faktiskt inte handlar om Åland, även om dom i allra högsta grad gör det.

Nej, dessa mål förde Norges kommunal-och moderniseringsminister Jan Tore Sanner fram nyligen i samband med 3 propositioner till Stortinget om kommun och regionreformerna.

Det här är ingen specifikt åländsk fråga. Det är en nordisk fråga, där alla våra grannländer funderar på hur man ska kunna garantera den nordiska välfärdsmodellen, även i framtiden.

Vi har diskuterat den här frågan i 50 år nu. Man har lockat, pockat och erbjudit saftiga morötter för de kommuner som självmant kan ta steget. Inget har hänt.

Förrän nu. Och det är verkligen på tiden.

För övrigt anser jag att det är ett fult grepp att utmåla Mariehamn som snål och egoistisk. Enligt förslaget till nytt kommunandelssystem ska samfundsskatterna fördelas jämnare mellan de åländska kommunerna. Ifjol var stadens samfundsskatter mer än 7 miljoner euro. Har någon hört någon rya om detta i media eller lagting? Nej.

Jag skulle hellre likna staden med en varm, stor och stark björn. Ungefär som Bamse. Och är man stark så måste man som bekant vara snäll.

Tony Wikström

ledamot i lagtinget och stadsstyrelsen (S)