DELA

Lägg ner Ålands Radio

Se framför er ett Åland där public service inte existerar och aldrig har existerat. Ett Åland där alla som vill göra media konkurrerar på lika villkor.

Se nu framför er hur regeringen föreslår att ålänningar ska tvångsbeskattas på cirka två miljoner euro i året för att ett ”fristående mediahus” ska få producera radio och TV åt oss.

Se nu framför er hur detta maskineri, med cirka 20 anställda, ska få konkurrera med de privata aktörer som finns genom att erbjuda löner över branschstandard och förmåner som ingen annan aktör kan ge. Ganska svårt att tänka sig att detta skulle gå igenom, eller hur?

Man brukar säga: ”skulle alkoholen uppfinnas i dag, skulle den aldrig ha blivit laglig”.

Detta påstående gäller också för public service: ”Skulle public service uppfinnas i dag skulle det aldrig ha blivit verklighet”.

Public service var ingen dum grej från början. De stora investeringar som krävdes för att kunna sända radio och TV var nödvändiga och de hamnade på samhället.

Men vi har utvecklats. Tekniken har gått framåt. Vi lever i en tid där alla med en telefon kan producera film, tv och radio och distribuera detta fritt och gratis över hela världen.

Vi har dessutom två tidningar och en privat radio som gör ett mycket bra jobb med att sända nyheter och underhållning. Steel FM har ett imponerande antal sändningstimmar och har visat sin bästa sida under kriser såsom stormen Alfrida.

Även om jag själv tycker att vissa av Ålands Radios produktioner faller mig i smaken så kan jag inte, hur mycket jag än försöker, för mitt liv påstå att de tillför ett värde som överträffar kostnaderna.

Deras årliga peng på cirka två miljoner euro är orimlig.

Varför ska landskapet ens producera media? Varför just radio och internetjournalistik? Vad hände med TV-produktionen? Det är många saker som seglar förbi oifrågasatta.

Det är nya tider nu. Public service har spelat ut sin roll. Det är en relik från det förflutna och jag ser inga som helst skäl att hålla det vid liv.

Att prata om att public service som en garant mot fake news är ett mycket svagt argument för att hålla pengar kvar i maskineriet. En public service-redaktion består av människor och är i sin natur lika trovärdig som en privat redaktion. Den kommer även att göra lika många misstag som en sådan.

Var lönen kommer ifrån spelar heller ingen roll och hur ägarstrukturen ser ut gör sak samma. Människor är människor.

Jag vill vara mycket noga med att understryka att detta är min personliga åsikt och delas inte av de flesta i mitt parti. Vissa kommer säkert att känna sig frestade att använda detta för att gå till attack på mitt parti och dess medlemmar.

Mig veterligen tycker de flesta liberaler nog att Ålands radio och den nya mediaskatten är något bra. Själv är jag stolt över att vara en del av ett parti som är tolerant för alla liberala diskussioner även om man inte alltid håller med. Frihet för mig är frihet från att finansiera offentlig radio.

Mitt syfte är inte framstå som en avstickare utan jag vill enbart bjuda in till en saklig och vuxen debatt för att diskutera denna av folket mycket kära klenods varande – en klenods varande som av någon anledning belagts med strikt tabu.

Tillåt mig nu att bryta tabun: Lägg ner Ålands Radio. Skrota public service.

JANNIK SVENSSON

LIBERAL LAGTINGSKANDIDAT