DELA

Lägg inte ord i min mun!

Angående Annika Orres artikel i tisdagens tidning om uteblivna pengar från Kulturdelegationen för Teater Kulings uppsättning i sommar, vill jag komma med en kommentar.
1) Ordförande Mia Hanström säger i artikeln att hon ”tror” att de som röstade emot anslag för uppsättningens regi inte gjorde det av formella skäl, utan för att ”det handlar om motsättningar angående den professionella teaterns utveckling.” Då vill jag be Hanström att hålla sitt troende för sig själv och inte lägga åsikter i andras mun, åsikter som de inte har, allra minst jag.
Jag stöder Teater Kulings strävanden och hyllar teaterns utveckling på Åland. Att jag var en av dem som röstade nej till fortsatt bidrag var just av formella skäl, skäl som Hanström som ordförande gärna tar till, när det är projekt hon inte stöder.

2) Hur ser då dessa ”formella skäl” till avslag ut? Ålands kulturdelegation har tagit beslut om att de föreningar som fått verksamhetsunderstöd inte kan komma på nytt och begära anslag för samma projekt. Då skulle ju alla de ca 80 föreningar som får verksamhetsunderstöd kunna återkomma med ansökningar när de inte är nöjda med fördelningen, vilket nu hände med Teater Kuling. Detta var skälet till avslaget.

3) Teater Kuling fick 15.000,- i verksamhetsbidrag för sin produktion. Kappsäcksteatern med Synnöve Westerberg och Julia Westerberg (båda professionella) i ledningen fick en höjning till samma belopp (15.000) för fyra produktioner. Därmed ansåg kulturdelegationen att man behandlade de två professionella teatergrupperna likvärdigt.

4) På måndagens möte (21.5.) ställs kulturdelegationen inför ännu en ansökan från Teater Kuling; nu handlade det om anställande av skådespelare. Jag talade för att Kuling skulle få detta bidrag.
Teater Kuling ger ju arbetstillfällen till utbildade åländska skådespelare såsom Matts Stenlund och Mark Swahnström (båda med i sommarens uppsättning) och det anser jag att delegationen ska stöda.
Beslutet blev att Teater Kuling fick detta tilläggsanslag.
Robert Liewendahl