DELA

Lägg inte ansvaret på Matbanken

Jag önskar att vårt samhälle var sådant att vi inte behövde organisationer som Matbanken. Tyvärr är det inte så utan över 100 familjer på Åland går till Matbanken varje vecka. Vem som helst får inte hjälp av Matbanken utan man beviljas lov via någon stödorganisation, exempelvis Rädda barnen eller församlingen. Många företagare, föreningar och privatpersoner donerar både medel, varor och volontärtid till Matbanken.

Jag håller med minister Wille Valve (MSÅ) att vi måste samarbeta mer kring offentlig, privat och tredje sektor för att kunna ge en varaktig förbättring av dessa människors situation, men att lägga ansvaret på Matbanken är inte rätt och Matbanken är ingen myndighet. För att nå en varaktig förbättring av människornas ekonomiska situation borde en helhetsplan tas fram av landskapet inte Matbanken. Det är enligt mig orimligt att lägga ansvaret för helhetslösningar på en aktör i detta pussel.

Sara Kemetter (S)