DELA

Lägg ej ned tidskriften Skärgård!

I egenskap av nuvarande och tidigare ordföranden för Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f. vädjar vi till ledningen för Åbo Akademi att säkra det fortsatta utgivandet av tidskriften Skärgård. Nordenskiöld-samfundet i Finland har allt sedan det grundades 1939 haft utforskandet och gynnandet av skärgårdens natur och kultur samt dess befolkning som ett huvudtema. Efter en samlad forskarinsats kunde redan år 1948 den monumentala ”Skärgårdsboken” utges. Den har följts av bland annat ”Atlas över Skärgårds-Finland”, ”Skärgård i omvandling” och ”Kontakt och konflikt i skärgården”.

Tidskriften Skärgård, som utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har sedan det första häftet gavs ut år 1978, utvecklats på ett anmärkningsvärt sett till en både högklassig och angelägen kanal mellan den akademiska världen och det lokala samhället och dess aktörer. Under sin nuvarande ytterst kunniga huvudredaktör har den utvecklats till ett både innehållsmässigt och estetiskt högt stående ”brand” för Åbo Akademi, ja till det viktigaste språkröret där skärgårdens aktörer och universitetsvärlden möts.

I och med att Åbo Akademis nya styrelseordförande, professor Marianne Stenius, kommer från en högskola, som i sin krets haft den kanske mest meriterade vetenskapsmannen och samhällspåverkaren med skärgårdsbefolkningens väl och ve som forskningstema, professor Ilmari Hustich, som i Svenska Handelshögskolans skriftserie utgav boken ”Finlands skärgård. En ekonomisk-geografisk översikt”, hyser vi gott hopp om att Åbo Akademi skall finna de medel som behövs för att tidskriften Skärgård också i fortsättningen skall utkomma.
Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f.
Torsten Stjernberg, doc., ordf. 1986–1994
Henrik Wallgren, prof.em., ordf. 1995
Björn Federley, fil.mag., ordf. 1996–2007
Lena Huldén, doc., nuvarande ordförande