DELA

Lägg din röst för Åland!

Hur kan vi ålänningar bäst visa vårt missnöje över att vårt självstyrda örike trots sin särställning inte tillförsäkrats en egen plats i EU-parlamentet? Genom att låta bli att rösta i EU-valet och hoppas att någon där ute i unionen ska notera vår tysta markering eller genom att på söndag gå man ur huse för att sätta Åland på EU-kartan för första gången?
För mig är valet enkelt: vi gör allt för att få Britt Lundberg invald genom att höja vårt valdeltagande rejält. Med Britt på plats i Bryssel kommer vi att ha en person som inte bara kan åländska frågor utan dessutom aktivt kan jobba för att Åland ska få en egen plats i EU-parlamentet. Dessutom kommer hennes personliga stab av medarbetare att huvudsakligen bestå av ålänningar och därmed kan vi säga att Ålands representation faktiskt mer än fördubblas i praktiken. Rådgivarna rör sig nämligen över hela arbetsfältet genom deltagande i bl.a. utskottsmöten.

Vid Britt Lundbergs valfest den 5 maj poängterade Peter Lindbäck att vi nu har chansen att sätta Åland på EU-kartan genom ett högt valdeltagande. Tänk på att Britt kommer att kunna lyfta fram Åland i alla sammanhang och samtidigt upplysa kolleger från hela unionen om att EU:s demokrati haltar när en autonomi som Åland saknar en garanterad representation. Därför uppmanar jag alla att på söndag lägga en röst för Åland!
Birgitta Bergman-Jansson
Kampanjchef för Ålands EU-valskandidat Britt Lundberg