DELA

Lägg arenapengarna på Trobergshemmet

Så nu ska ni bygga stora idrottsanläggningar fast det finns viktigare saker att sätta skattebetalarnas pengar på.

Det nya Trobergshemmet håller på och rasar ihop redan.Trasiga skåpluckor och stora bubblor på plastmattan. Kan det kanske vara fukt där under. Och städningen är under all kritik.

Det är väldigt dammigt och smutsigt på TH. En del av dom gamla är mycket sjuka och infektionskänsliga så dom borde ha det rent runt sig. För lite städpersonal kanske?

Våra gamla och sjuka är värda bättre, speciellt när man betalar 85 procent av pensionen i vårdavgift.

INGA PORSANGER

SVAR FRÅN TROBERGSHEMMET:

Mariehamns stad har en lokalserviceavdelning som tillhandahåller lokalvård inom staden. Lokalerna och lokalvården är dimensionerade och servicen är fastställd tillsammans med beställaren i form av ett serviceavtal. Mer än 79 procent av våra anställda har avlagt examen inom lokalvård eller anstaltsvård, vår personal är mycket kunniga, serviceinriktade och engagerade inom sitt yrke.

Vid kontroller och uppföljning av lokalvården i enlighet med serviceavtalet så finns det inget att anmärka på lokalvården och jag vill påstå att servicen är av god kvalitet. Olika yttre faktorer kan förstås påverka resultatet, vid enstaka tillfälle, till exempel ingrepp i fastigheten. Det kan då för stunden innebära att ett utrymme kan upplevas som om lokalvården är åsidosatt.

Personen i fråga får gärna ta kontakt med mig och framföra sina iakttagelser för att klargöra vart/när och varför personer upplever servicen dålig så vi kan utreda saken närmare!

ULRIKA CARLSSON

LOKALSERVICECHEF MARIEHAMNS STAD