DELA

Läget för dagiset i Hammarland

Bäste sms:are som skrev att i Hammarland stressar man inte, efter att i två år planerat ett dagis vet kommunstyrelsen inte ännu var och när och hur det skall byggas. Smarta politiker där?
Den 15.7.2008 beslöt Hammarlands kommunalfullmäktige att godkänna en småbarnsavdelning i anslutning till Klaralund. Den 16.9 2008 tillsatte kommunstyrelsen en byggnadskommitté med anledning av kommunalfullmäktiges beslut. Byggnadskommittén bestod av Elisabeth Rosenlöf ordförande och Magnus Eriksson, Britt-Marie Jansson , Håkan Jansson samt Anders Karlsson som ledamöter.

Den 17.6.2009 gav byggnadskommittén en arbetsrapport till kommunstyrelsen. Kommunalfullmäktige beslöt sedan vid behandlingen av budgetplanen för åren 2010-2012 att anslå + 250.000 euro till projektering och byggnader av en småbarnsavdelning vid Klaralund och att projektörerna skall vara tillsatta 28.2.2010 och att projekteringen skulle vara färdigställd 31.5.2010.
Efter detta har Elisabeth Rosenlöf, Håkan Jansson och Magnus Erikson avsagt sig sina uppdrag i byggnadskommittén varvid kommittén har fått en ny ordförande i Sten Åke Blomberg och nya ledamöter som Henrik Lagerberg och Helena Husell – Andersson.
Den 12.4.2010 höll byggnadskommittén ett informationsmöte med beslutsfattarna i kommunstyrelsen och fullmäktige och berättade vad man kommit fram till när det gäller en utbyggnad av daghemsverksamheten.
Tre olika alternativ presenterades på mötet, dels ett kostnadsförslag till utbyggnad av befintlig byggnad med tillhörande ritning 1:100 för Klaralund samt kostnadsförslag för fristående daghemsbyggnad.
Jag som ledamot i kommunstyrelsen reserverade mig skriftligen den 18.5.2010 på styrelsemötet och förslog i min reservation att ärendet om en utbyggnad av daghemsverksamheten nu skall gå till fullmäktiges möte den 27.5.2010 för beslut då jag ansåg att byggnadskommittén nu tagit fram ett tillräckligt beslutsunderlag för den beställning som kommunalfullmäktige givit kommunstyrelsen i uppdrag att utföra den 15.7.2008.
Sedan är det enligt min åsikt upp till fullmäktige att avgöra om beslutsunderlaget är tillräckligt eller inte eller om det behöver kompletteras och att fullmäktige då kanske behöver justera sin tidtabell för projektet.

För denna tanke fick jag inget stöd av övriga ledamöter i styrelsen utan ärendet är ännu i dag den 21.5.2010 fortfarande under beredning hos kommunstyrelsen . Men jag hoppas verkligen att de kommuninnevånare som vill att en småbarnsavdelning skall förverkligas i Hammarland inte får se sina drömmar gå i kras utan att vi beslutsfattare som också vill se denna dröm förverkligas lyckas förena våra krafter.

Henrik Lagerberg (S)