DELA

Läget är allvarligt

Vi riskerar nu att smittskyddet kollapsar, belastningen på vården är redan hög, IVA är fullbelagt och resurser omfördelas från andra sjuka till smittspårningen. Det gäller fortsättningsvis att försöka skydda den äldre befolkningen och andra medmänniskor i riskgrupper.

Lantrådet säger att det vi ser nu med många smittade är en förväntad situation. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att landskapsregeringen inte gick ut med tydliga rekommendationer före julhelgen trots att vi då befann oss i utgångsfasen.

Det vi ser nu är att läget på Åland förändrades oerhört snabbt, i princip över en natt. Vår situation är exceptionell och kan knappast jämföras med andra samhällen genom att så pass många alltid kommer hem till jul- och nyårshelgen från både Sverige och Finland där smittspridningen under en tid accelererat.

LR borde tydligt ha rekommenderat munskydd, skärpt handhygien, social distansering, coronapass på restauranger och stängda nattklubbar. Det är nödvändigt och absolut avgörande att lyssna på sakkunskapen och definitivt inte ignorera den som LR gjorde i november beträffande munskydd.

Nu måste skydd av människor prioriteras fram om allt annat och tillräckliga resurser allokeras till vården så att den viktiga provtagningen kan fortgå. Skarpa åtgärder bör vidtas omedelbart så att vi skyddar den äldre befolkningen, människor i riskgrupper, avlastar vården och minskar risken att skolorna inte kan öppna efter jullovet. Det är dags att erkänna missbedömningar, felaktiga beslut och sluta skälla på riksregeringen.

Det är dags att lantrådet och landskapsregeringen gör det som förväntas, nämligen att fatta nödvändiga, obekväma beslut samt ta ansvar och ledning.

LIBERALERNAS LAGTINGSGRUPP