DELA

Lag för äldreomsorg

Valfriheten inom äldreomsorgen finns inte. Åtminstone inte i samma grad som inom barnomsorgen. Att bo kvar hemma så länge man vill är en viktig princip. Men rätten att få ett anpassat boende när man vill finns inte.

Det borde vara så att när man vill ska man kunna få en seniorbostad, ett serviceboende eller en plats på ålderdomshem. För att ge de äldre och deras anhöriga en sådan trygghet behövs en äldreomsorgslag. Kommunerna ska planera sina investeringar så att de äldres boendebehov kan tryggas.Har vi en lag måste kommunerna rätta sig efter den. Då är risken minimal att badhus och fotbollsplaner prioriteras framom investeringar i anpassat boende för äldre.
Barbro Sundback (s)