DELA

Läckage av avloppsvatten måste minimeras!

I söndags hände det igen att avloppsvatten läckte ut vid Sudblomsvägen i Jomala. Det var inte första gången och knappast heller den sista om inte något görs åt problemet. Ett bristfälligt alarmsystem gör att det är upp till grannar eller förbipasserande att alarmera kommunens tekniker att komma och åtgärda problemet.

Så kan vi inte ha det, alla måste ta sitt ansvar för att begränsa utsläppen! På senaste fullmäktigemöte lämnade Centern i Jomala in en motion om att ett modernt alarmsystem måste installeras. Kommunen ställer krav på sina invånare att ha godkända avloppslösningar men tar inte själv sitt ansvar. Upprepade utsläpp, dessutom i närhet av vattentäkt kan inte få fortsätta.

I samma motion påtalade vi också att det måste utredas hur läckaget in i avloppsnätet kan minimeras. Taket är nått för mängden avloppsvatten som Jomala får leverera till Lotsbroverket. Detta kan begränsa en fortsatt gynnsam inflyttning i kommunen.

Samtidigt pumpar Jomala en ansenlig mängd annat än avloppsvatten från hushåll till reningsverket, något som också föranleder en ansenlig kostnad.

Reningskapaciteten i Lotsbroverket är ett problem vi har gemensamt med Mariehamn och de norråländska kommunerna, varför gemensamma åtgärder skulle vara önskvärda.

Centerns kommungrupp i Jomala gm Tage Eriksson