DELA

Kyrkan valde att bli högljudd

Jag undrar hur Isabel Kvarnfors tänker när hon med hänvisning till det omtalade beslutet i Vårdö kommunfullmäktige tycker att ”det känns fel” att låta Vårdös S:t Mathias klockor ringa för Aleppo den här veckan, i likhet med flertalet kyrkor i landskapet och landet. Biskop Björns och andras bud att sätta igång kyrkklockorna kl. 17 varje dag gick ut långt före beslutet i Vårdö, och enligt rapporterna har bombningarna i Aleppo, Gud give för alltid, upphört. Men låt klockorna ringa veckan ut, därtill finns orsak nog både för oss här hemma och de lidande och flyende i Syrien och andra ställen. I de trakterna lät profeten Jesaja för cirka 2 700 år sedan budet gå: ”Gå ut till de törstande med vatten, möt de flyende med bröd. Ty de flyr undan svärdet, undan krigets gissel” (21:14-15).

En annan skribent formulerar sig samma dag i Hbl: ”Kyrkan valde att bli högljudd i stället för att tiga”. Min egen hemkommun har enligt kommundirektören inte sagt vare sig ”ja eller nej” ännu.

Också S:ta Birgittas klockor ringer…

Roger Syrén

Lemland

just nu vikarierande kyrkoherde i Sund-Vårdö församling